(Omgaan met)
Idealen in de
huisartspraktijk
E. Reynders Begeleiding Vakliteratuur Contact

Huisarts docent

Idealen in de praktijk

“Het wordt steeds drukker, ik kom niet meer aan mijn echte werk toe”,
“Toen het nog niet zo groot was, was het veel eenvoudiger, het is zo ingewikkeld geworden.”
“Ik dacht dat mijn medewerkers mij werk uit handen zouden nemen, dat ik het minder druk zou hebben, maar er is alleen maar werk bijgekomen”
“Nu we met z’n allen in de hoed zitten klagen patiënten dat het zo onpersoonlijk is en de assistentes dat ze zo weinig patiënten zien.”

“Hoe is dit te verbeteren?”

Een verandering op gang brengen, dat is wat ik graag doe. Op die weg kunnen er obstakels zijn. Soms is begeleiding of coaching nodig om de goede richting te ontdekken of op een goede manier bij dat doel uit te komen. Ook onderwijs kan mensen helpen op pad te gaan.

Mijn begeleiding en onderwijs gaat over het functioneren van de huisarts in de toekomst. Die toekomst kennen we nog niet, maar ik ben wel op de hoogte van de ideeën die daarover bestaan.

Ook in de toekomst zullen er iedere dag veel vragen op de huisarts af komen. Om in de werkdag rust te creëren en tijd voor leuke dingen te kunnen maken moet de huisarts goed zijn in het organiseren van zijn eigen werk.

Visie ontwikkelen, leiding geven, organiseren, financiën, kwaliteitszorg, ondersteunend personeel, delegeren, tijd management zijn begrippen die ik graag tot herkenbare activiteiten terug breng en vervolgens ga kijken hoe u daar beter in kunt worden.

Eddy Reynders

Eddy Reynders combineerde 30 jaar huisarts met docentschap aan de huisartsenopleiding. Hij is kader huisarts Beleid & Beheer, was oprichter van een groot gezondheidscentrum en is verantwoordelijk voor het praktijkmanagement onderwijs.

Zijn ervaring ligt bij de organisatie van de eerste lijn. Hoe we als individuele hulpverleners samen de zorg kunnen verbeteren. De introductie van Poh’s, projecten met huisartsenpost, huisarts & apothekers, verschillende disciplines in gezondheidscentrum.

Inhoudsgericht luisteren

Moeilijke problemen herkenbaar verwoorden en niet groter maken dan ze zijn, kenmerkt mijn manier van werken. Ik kan goed luisteren en analyseren, ben inhoudsgericht en kan goed manieren om effectiever te werken, vinden.

Bij mijn analyses betrek ik de omgeving van de praktijk en toekomstige ontwikkelingen. Zo krijgen toekomstbestendige oplossingen meer kans.

Sinds ik de praktijk heb neergelegd, hou ik me wel en niet bezoldigd bezig met de ontwikkelingen van de organisatie van de eerste lijn.

Door betere samenwerking kan er veel aan kwaliteit worden gewonnen, zonder dat huisartsen en andere zorgverleners daar veel tijd aan kwijt zijn.

Dat is te bereiken met het Rijnlandse organisatie model. Dit is een open en eerlijke manier van werken op basis van onderling vertrouwen. Ieder draagt naar vermogen bij, taken worden gedelegeerd en verdeeld.

Begeleiding

Ik ben deskundig als het gaat om (het samen zoeken naar antwoorden op) vragen over

Werkwijze

Ik kom naar de praktijk voor een kennismaking en luister naar uw vragen en dilemma’s. Ik probeer een beeld te krijgen van de praktijk en de wensen die er leven. Die kunnen onderling verschillend zijn.

Op basis van uw ervaringen en onze gemeenschappelijke kennis bedenken we met elkaar op welke vragen we een antwoord moeten vinden. Ik bied begeleiding op maat bijvoorbeeld:

Vakliteratuur

Huisartsen aan het woord

Idealen in de praktijk

Dat de praktijk weerbarstig is, geldt echter in toenemende mate voor de moderne huisartsenpraktijk. De eerste lijn krijgt een steeds grotere regietaak in de gezondheidszorg. Maar uiteindelijk blijft de relatie tussen patiënt en dokter de kern van het huisartsenvak.

In dit boek vertellen elf huisartsen en vier aios over hun drijfveren, praktijkervaringen en toekomstverwachtingen. Hoe verschillend ze ook zijn, de dorpsdokter, de teamwerker in een duopraktijk of het medisch centrum, de huisarts-wetenschapper en de organisatorische duizendpoot - allemaal houden ze met hart en ziel van hun vak.

Deze huisartsen zien de toekomst met vertrouwen of zelfs gretigheid tegemoet. Met hun aanstekelijke enthousiasme zijn ze inspirerende voorbeelden voor hun opvolgers, de nieuwe lijn in de eerste lijn.

Accreditatie

Eddy Reynders is kaderhuisarts Beleid & Beheer, EKC-er en Gespreksleider visitatie.

Kosten

De kennismaking is gratis.

De kosten gaan in principe in overleg. Een indicatie van het uurtarief : € 120, per uur excl. BTW.

Contactgegevens

Eddy Reynders, Mijndenhof 295, 1106 GL Amsterdam, 06 26 38 48 49.

reynders-at-xs4all-dot-nl

Website: Joeri van Veen.